TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG

Trường Việt Ngữ Hoài Hương nhằm mục đích bảo tồn, bồi đắp truyền thống và ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ Việt Nam hải ngoại.


MISSION STATEMENT

The mission of Hoai Huong is to preserve and strengthen the Vietnamese language, culture and values within the American society.