TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOÀI HƯƠNG

HOAI HUONG VIETNAMESE SCHOOL

THÔNG BÁO - NOTICE


NGHỈ LỄ - SCHOOL CLOSING DATES:

  • Nghỉ Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)  - Dec 1st, 2019
  • Nghỉ Tết Nguyên Đán (Lunar New Year)  - Jan 26th, 2020
  • Nghỉ Đại Học Spring Break  - Mar 15th, 2020
  • Nghỉ Trung Học và Tiểu Học Spring Break  - Apr 12th, 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC - SCHOOL-YEAR PROGRAM